sv
The factory of St. Croix Forge in Forest Lake, Minnesota

Hästskor

Smide och skoning av hästar blev under medeltiden ett viktigt hantverk och spelade en stor roll i utvecklingen av metalurgin. Nuförtiden har automation av maskiner såväl som design av hästskor minskat tiden vid städet.

Produktutvecklingt

Vid St. Croix Forge utvecklar vi våra produkter i samarbete med hovslagare, såväl med topphovslagare från Amerika och Europa som tillsammans med veterinärkliniker vid världens mest kända universitet. Vår vision “För hästens bästa” avspeglar sig starkt i alla steg i vår utvecklingsprocess. 

Production of horseshoes at St. Croix Forge

Innovation

Innovation och teknisk överlägsenhet är nyckeln till vår framgång. Alla våra maskiner är ändamålsenligt tillverkade av våra egna ingenjörer och med patenterad Mustad teknologi. Vi förbättrar ständigt våra processer med den senaste innovationen och teknologin för att producera smidda hästskor av premiumkvalitet, som vi snabbt och effektivt levererar ut på marknaden.

Teamwork

Teamwork är ett centralt begrepp i vår affärverksamhet, inte bara internt utan också tillsammans med våra partners. Vi värdesätter alla input och bidrag. Vi strävar efter att vara ett fantastiskt företag att arbeta för och göra affärer med!

Please note:

You're about to leave this website.

Yes, take me to