nl

Hij beslaat zo'n beetje 20 tot 25 paarden per week in zijn hoefsmederij in Kilmore, Victoria en vindt het nog steeds leuk om onder een paard te staan. Zijn belangrijkste specialiteit is complex beslag van prestatiegerichte paarden. Toen hij begon met het beslaan van zijn eigen paarden was draven een zomersport, tot er in de jaren '60 van de vorige eeuw werd besloten om het het hele jaar door te gaan. Dit bood hem dé kans op een levensvatbaar bedrijf, omdat er op dat moment een tekort aan hoefsmeden was.

The Australian master farrier Carl O'Dwyer in his workshop

Ik vind het geweldig dat ik op mijn leeftijd nog steeds onder een paard kan staan om het nieuwe ijzers te geven

Hij besloot om van Shepparton naar Kilmore te verhuizen toen hij begin twintig was en was zó vastbesloten om het vak onder de knie te krijgen, dat hij twee jaar lang ieder weekend gratis werkte voor een smid in Northcote. Carl is erg diplomatiek wanneer hij over zijn voormalige baas spreekt, maar geeft wel toe dat hij niet altijd de gemakkelijkste man was om voor te werken. Dus toen hij hem op een dag hoorde toegeven aan een groep toptrainers dat Carl op een dag net zo goed zou zijn als hijzelf was, was dat een enorm compliment!

Het ijzer moet altijd bij het paard passen - niet het paard bij het ijzer

Carl is een waar pleitbezorger van heet beslaan, omdat hij gelooft dat het goed is voor de hoef: "het ijzer moet altijd bij het paard passen en niet het paard bij het ijzer." Carl heeft enorme veranderingen gezien in al die jaren die hij in deze sector werkzaam is - met name de verschuiving van handgemaakte ijzers – waar heel veel tijd in ging zitten – naar het erkennen van de noodzaak van machinaal geproduceerde hoefijzers.

The Australian master farrier Carl O'Dwyer forging a horseshoe

In 1971 richtte Carl O'Dwyer Horseshoe Sales Australiaop, gebruikmakend van de modernste technieken voor de automatisering van het productieproces om kwaliteitsproducten te produceren, zoals de O'Dwyer Pacing Shoes. In 2002 is het bedrijf toegetreden tot de internationale Mustad Hoofcare Group en Carl is nog steeds betrokken bij de productontwikkeling als consultant.

Ik herinner me dat een vrouw van in de zestig naar een van mijn clinics kwam en een paar dingen leerde die het haar gemakkelijker maakten - ze was zo blij hiermee

Een aantal malen per jaar geeft hij ook clinics. Omdat Australië zo'n uitgestrekt land is, hebben veel mensen in meer afgelegen gebieden geen toegang tot hoefsmeden en moeten ze daarom zelf hun paarden bekappen en beslaan. Hij hoopt dat hij met deze clinics zijn ervaring kan overdragen aan de deelnemers, die hen op hun beurt weer beter zullen maken met beslaan, wat weer ten goede komt aan hun paarden. 'Ik herinner me dat een vrouw van in de zestig naar een van mijn clinics kwam en een paar dingen leerde die het haar gemakkelijker maakten - ze was zo blij hiermee'.

The Australian master farrier Carl O'Dwyer shoeing a horse

Please note:

You're about to leave this website.

Yes, take me to